LIVSMEDEL & STORKÖK

• Restauranger
• Personalmatsalar
• Caféer
• Bagerier & konditorier
• Catering
• Livsmedelshantering
• Slakteri
• Lantbruk

Fördelar
Plastmek-skivan passar perfekt i känsliga utrymmen. Den är fukt- och
smutsavvisande. Plastmek-skivans jämna, släta yta gör att smuts- och
dammpartiklar repelleras. Det är lätt att hålla rent Plastmek-skivans
jämna yta.

Plastmek-skivans hygieniska egenskaper gäller även alla Plastmek lister, som är
gjorda i samma material, vilket är viktigt att inte bortse från när
man vill uppnå en klinisk miljö.