SOCIALA / ALLMÄNNA UTRYMMEN

• Kök, pentryn
• Badanläggningar, spa, pool-utrymmen
• WC, bad och dusch
• Tvättrum, soprum, korridorer, kulverter
• Som interiör i byggmoduler